Eugène Ionesco and theatre

E. Ionesco confesses, in Notes and Counter Notes, that initially he didn’t feel attracted by the dramatic representation and that he went to shows especially out of obligation, hardly ever being a pleasant spectator: „It seemed to me that the actor was doing something inadmissible, blameable. How could he accept being another to play a […]

By |iulie 31st, 2009|Fără categorie|0 Comments

The correspondence of the ‘exiled’ Caragiale in the German country

After not even a week of staying in Berlin, i had already exhausted the book provisions that i had brought with me to read. A friend, who came for a longer period of time and who made serious luggage, lent me a thick, consistent volume, Mitică şi Nenea Iancu la Berlin (Mitică and Nenea […]

By |iulie 31st, 2009|Fără categorie|0 Comments

Venice 2009: Making Worlds – The Last Episode. The End

Born in 1976, Ragnar Kjartansson is the youngest artist of Iceland represented at the Venice Biannual. He graduated the Art Academy in Reykjavik in 2001 and he feels at home no matter the language or the medium (performance, video, installation, painting, sculpture), but music and theatre seem to have shaped his temper towards experiment in […]

By |iulie 31st, 2009|Fără categorie|0 Comments

Romania Sounds Like Soiled Pink

The ‘Romanian insufferable’ sounded first in an intense black at our most virulent playwrights (Peca Ştefan, Gianina Cărbunariu, Theo Herghelegiu or Ştefan Caraman).  Then in the hues of a frailer pessimism with the creators whose disappointment is delivered in a faded manner, in shows that are much easier to digest, as are those on texts […]

By |iulie 31st, 2009|Fără categorie|0 Comments

Theatres in the centre of Tokyo

The last time I spoke about Asakusa, the Mecca of popular entertainment including theatres, located in the periphery of Tokyo. This time I will speak about the centre of Tokyo.In this area there are some theatres which represented the so called „Shingeki” (New Theatre) and some big ones which represented traditional plays like Kabuki and […]

By |iulie 31st, 2009|Fără categorie|0 Comments

Teatrele din centrul Tokyo-ului

Ultima dată am vorbit despre Asakusa, mecca divertismentului popular incluzând teatrele, localizată la periferia oraşului Tokyo. De data aceasta voi vorbi despre centrul oraşului Tokyo.

În această zonă sunt nişte teatre care reprezintă aşa-numitul „Shingeki” (Noul Teatru) şi altele mari care reprezentau piesele tradiţionale precum Kabuki şi spectacole occidentale gen operă-balet. „Shingeki” (Noul Teatru) a […]

By |iulie 30th, 2009|Fără categorie|0 Comments

Interviuri cu regizorul Peter Strickland şi producătoarea Oana Giurgiu

„Katalin Varga” – filmul turnat în Romănia de britanicul Peter Strickland, îşi continuă cariera internaţională de succes, începută la Berlinala, în februarie 2009, când a obţinut  Ursul de Argint pentru contribuţie artistică deosebită (sound design).

Premiile continuă să se adauge palmaresului filmului, acesta fiind laureat în aprilie cu Marele Premiu (New […]

By |iulie 29th, 2009|Fără categorie|0 Comments

Veneția 2009: Mking Worlds – Ultimul episod. The End

Născut în 1976, Ragnar Kjartansson este cel mai tânăr artist al Islandei reprezentat la Bienala de la Veneția. A absolvit Academia de Artă din Reykjavik în 2001 şi se simte în largul său indiferent de limbaj ori mediu (performance, video, instalație, pictură, sculptură), însă muzica şi teatrul par a-i fi modelat cel mai […]

By |iulie 29th, 2009|Fără categorie|0 Comments

Eugene Ionesco faţă cu teatrul

E. Ionesco marturiseşte, in Note şi contranote , că iniţial nu se simţea atras de reprezentaţia  dramatică şi că mergea la spectacole mai ales din obligaţie, nefiind mai niciodată un spectator plăcut : „ Mi se părea că actorul făcea un lucru inadmisibil, reprobabil. Cum putea accepta să fie un altul să joace un personaj? […]

By |iulie 29th, 2009|Fără categorie|0 Comments

With Cellulite in Sight

They have around 100 kilograms. And when they don’t, they approach 40 years. They form a different type of club, a corporal-kilo-marked network. They are prostitutes who offer you a total experience. Not just sex, not just timed touches, but also discussions. About whatever you want. About everything you don’t […]

By |iulie 29th, 2009|Fără categorie|0 Comments